"Anh ta bị buộc tội sở hữu một khẩu súng với ý định thực hiện một vụ cướp." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Anh ta bị buộc tội sở hữu một khẩu súng với ý định thực hiện một vụ cướp." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta bị buộc tội sở hữu một khẩu súng với ý định thực hiện một vụ cướp." dịch câu này sang tiếng anh: He is charged with possession of a gun with intent to commit a robbery.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.