"Đó là nơi bạn sai! Chúng tôi không bao giờ ngủ với nhau." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đó là nơi bạn sai! Chúng tôi không bao giờ ngủ với nhau." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là nơi bạn sai! Chúng tôi không bao giờ ngủ với nhau." dịch câu này sang tiếng anh là: That's where you're wrong ! We never slept together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login