"Thức ăn và quần áo đã được chuyển đến cho người tị nạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thức ăn và quần áo đã được chuyển đến cho người tị nạn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thức ăn và quần áo đã được chuyển đến cho người tị nạn." câu này tiếng anh dịch: The food and clothing were parceled out to the refugees.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login