"Bạn có muốn uống gì không?" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bạn có muốn uống gì không?" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có muốn uống gì không?" câu này dịch sang tiếng anh là: Would you like a drink or anything?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login