"Mặt trời đã rang chúng tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Mặt trời đã rang chúng tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặt trời đã rang chúng tôi." tiếng anh dịch: The sun was roasting us.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login