"Không có lỗi của chúng tôi, chúng tôi hiện đang thiếu hai người chơi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không có lỗi của chúng tôi, chúng tôi hiện đang thiếu hai người chơi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có lỗi của chúng tôi, chúng tôi hiện đang thiếu hai người chơi." câu này dịch sang tiếng anh là: Through no fault of our own we are currently two players short.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login