"Tôi nghĩ, Anh ấy đang làm gì vậy? và sau đó đột nhiên tất cả nhấp vào vị trí." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi nghĩ, Anh ấy đang làm gì vậy? và sau đó đột nhiên tất cả nhấp vào vị trí." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ, 'Anh ấy đang làm gì vậy?' và sau đó đột nhiên tất cả nhấp vào vị trí." tiếng anh là: I thought, 'What is he doing?' and then suddenly it all clicked into place.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login