"Giáo viên hướng dẫn nên thể hiện các phong trào mới trước khi để lớp học thử chúng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Giáo viên hướng dẫn nên thể hiện các phong trào mới trước khi để lớp học thử chúng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo viên hướng dẫn nên thể hiện các phong trào mới trước khi để lớp học thử chúng." dịch sang tiếng anh là: Instructors should demonstrate new movements before letting the class try them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login