"Bạn sẽ phạm sai lầm nếu bạn làm mọi thứ quá vội vàng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bạn sẽ phạm sai lầm nếu bạn làm mọi thứ quá vội vàng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ phạm sai lầm nếu bạn làm mọi thứ quá vội vàng." tiếng anh câu này dịch: You'll make mistakes if you do things in too much of a hurry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login