"Bạn phải kết nối các tế bào trước khi bạn có thể nhận được bất kỳ hiện tại." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn phải kết nối các tế bào trước khi bạn có thể nhận được bất kỳ hiện tại." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn phải kết nối các tế bào trước khi bạn có thể nhận được bất kỳ hiện tại." câu này dịch sang tiếng anh:You must connect up the cells before you can get any current.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login