"Thời trang là một cây vợt để bán quần áo." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Thời trang là một cây vợt để bán quần áo." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thời trang là một cây vợt để bán quần áo." câu này dịch sang tiếng anh là: Fashion is a racket to sell clothes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login