"Cô đã không nhận thấy trước khi tóc anh màu xám." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô đã không nhận thấy trước khi tóc anh màu xám." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã không nhận thấy trước khi tóc anh màu xám." dịch sang tiếng anh: She hadn't noticed before quite how grey his hair was.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login