"Họ cho phép tôi trả tiền cho máy giặt trả góp hàng tháng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Họ cho phép tôi trả tiền cho máy giặt trả góp hàng tháng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ cho phép tôi trả tiền cho máy giặt trả góp hàng tháng." tiếng anh dịch: They're letting me pay for the washing machine by monthly instalments .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.