"Nhân viên bán hàng vội vàng đưa ra lựa chọn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nhân viên bán hàng vội vàng đưa ra lựa chọn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên bán hàng vội vàng đưa ra lựa chọn." câu này dịch sang tiếng anh:The salesman hurried the customer to make a choice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login