"Con rắn là biểu tượng của cái ác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Con rắn là biểu tượng của cái ác." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con rắn là biểu tượng của cái ác." tiếng anh là: The snake is symbolic of evil.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.