"Khá tình cờ, tôi nhận được một số thông tin hữu ích trong bữa tiệc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Khá tình cờ, tôi nhận được một số thông tin hữu ích trong bữa tiệc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khá tình cờ, tôi nhận được một số thông tin hữu ích trong bữa tiệc." dịch sang tiếng anh là: Quite incidentally, I got some useful information at the party.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login