"Tội phạm có tổ chức có liên quan đến buôn bán ma túy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tội phạm có tổ chức có liên quan đến buôn bán ma túy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tội phạm có tổ chức có liên quan đến buôn bán ma túy." dịch câu này sang tiếng anh là: Organized crime is involved in drug trafficking.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login