"Tom đã làm từ thịt băm không và nói với tôi ngay lập tức mà tôi đã thất bại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tom đã làm từ thịt băm không và nói với tôi ngay lập tức mà tôi đã thất bại." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tom đã làm từ thịt băm không và nói với tôi ngay lập tức mà tôi đã thất bại." câu này tiếng anh dịch: Tom didn't mince words and told me straight away that I had failed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login