"Trong một lớp học có kích thước này, chắc chắn sẽ có một vài người gây rắc rối." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Trong một lớp học có kích thước này, chắc chắn sẽ có một vài người gây rắc rối." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong một lớp học có kích thước này, chắc chắn sẽ có một vài người gây rắc rối." câu này dịch sang tiếng anh là: In a class this size, there are bound to be a few trouble-makers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login