"Một thông báo sẽ được đưa ra vào tuần tới." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Một thông báo sẽ được đưa ra vào tuần tới." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một thông báo sẽ được đưa ra vào tuần tới." dịch sang tiếng anh: An announcement will be made next week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login