"Cô bé đã niềng răng trên răng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô bé đã niềng răng trên răng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bé đã niềng răng trên răng." dịch sang tiếng anh là: The little girl had braces on her teeth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login