"Tôi chỉ muốn thêm một tay đua nhỏ vào những gì bạn đang nói." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi chỉ muốn thêm một tay đua nhỏ vào những gì bạn đang nói." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chỉ muốn thêm một tay đua nhỏ vào những gì bạn đang nói." câu này dịch sang tiếng anh:I only wanted to add one little rider to what you were saying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login