"Anh ta làm cho cô ấy một con ngựa đồ chơi, chỉ sử dụng một vài cành cây rơm và tre." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ta làm cho cô ấy một con ngựa đồ chơi, chỉ sử dụng một vài cành cây rơm và tre." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta làm cho cô ấy một con ngựa đồ chơi, chỉ sử dụng một vài cành cây rơm và tre." tiếng anh câu này dịch: He made her a toy horse, using just some straw and bamboo twigs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login