"Tiếng cười của Julia dường như gượng ép và không tự nhiên." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tiếng cười của Julia dường như gượng ép và không tự nhiên." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiếng cười của Julia dường như gượng ép và không tự nhiên." dịch câu này sang tiếng anh là: Julia's laugh seemed forced and unnatural.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login