"Đó là không ngoa khi nói rằng tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách mới." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đó là không ngoa khi nói rằng tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách mới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là không ngoa khi nói rằng tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách mới." tiếng anh dịch: It is no exaggeration to say that everyone will be affected by the new policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login