"Các giáo viên rất giỏi bắn lên trí tưởng tượng của học sinh của mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các giáo viên rất giỏi bắn lên trí tưởng tượng của học sinh của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các giáo viên rất giỏi bắn lên trí tưởng tượng của học sinh của mình." dịch sang tiếng anh là: The teacher is good at firing up the imagination of his pupils.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login