"Anh ta được tìm thấy không có tội về cái chết của PC Jones." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ta được tìm thấy không có tội về cái chết của PC Jones." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta được tìm thấy không có tội về cái chết của PC Jones." tiếng anh câu này dịch: He was found not guilty of the death of PC Jones.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login