"Bây giờ tôi không thể đi bơi; Tôi không có điều kiện." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bây giờ tôi không thể đi bơi; Tôi không có điều kiện." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ tôi không thể đi bơi; Tôi không có điều kiện." câu này tiếng anh là: I can't go swimming now; I'm out of condition.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login