"Tất cả điều này trình bày các vấn đề an toàn mới." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tất cả điều này trình bày các vấn đề an toàn mới." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả điều này trình bày các vấn đề an toàn mới." câu này dịch sang tiếng anh:All this presented new safety problems.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login