"Hóa trị đã thành công và hiện cô đã thuyên giảm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Hóa trị đã thành công và hiện cô đã thuyên giảm." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hóa trị đã thành công và hiện cô đã thuyên giảm." tiếng anh là: The chemotherapy was successful, and she is now in remission.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login