"Cô ấy chắc chắn sẽ viết thư cho bạn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy chắc chắn sẽ viết thư cho bạn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy chắc chắn sẽ viết thư cho bạn." dịch sang tiếng anh: She is sure to write to you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login