"Mề đay có giá trị tình cảm lớn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Mề đay có giá trị tình cảm lớn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mề đay có giá trị tình cảm lớn." tiếng anh câu này dịch: The locket has great sentimental value.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login