"Mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến cuối cùng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến cuối cùng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mùa đông đã qua và mùa xuân đã đến cuối cùng." dịch câu này sang tiếng anh: Winter is past and spring has come at last.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login