"Bạn không nên ăn giữa các bữa ăn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn không nên ăn giữa các bữa ăn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không nên ăn giữa các bữa ăn." câu này dịch sang tiếng anh:You shouldn't eat between meals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login