"Trong cuộc thi tháng này, bạn có thể giành được giải thưởng trị giá $ 3000." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Trong cuộc thi tháng này, bạn có thể giành được giải thưởng trị giá $ 3000." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong cuộc thi tháng này, bạn có thể giành được giải thưởng trị giá $ 3000." câu này tiếng anh là: In this month's competition you could win a prize worth $3000.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login