"Công chúng đã không nhận thức được sự nguy hiểm từ các vụ thử hạt nhân ở Nevada." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Công chúng đã không nhận thức được sự nguy hiểm từ các vụ thử hạt nhân ở Nevada." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công chúng đã không nhận thức được sự nguy hiểm từ các vụ thử hạt nhân ở Nevada." câu này tiếng anh dịch: The public was not aware of the danger from nuclear tests in Nevada.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.