"Không, thành thật mà nói, đó là một câu chuyện có thật." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Không, thành thật mà nói, đó là một câu chuyện có thật." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không, thành thật mà nói, đó là một câu chuyện có thật." câu này dịch sang tiếng anh là: No, honestly, it's a true story .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login