"Anh ấy có khá nhiều bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Anh ấy có khá nhiều bạn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy có khá nhiều bạn." tiếng anh là: He's got quite a lot of friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login