"Bạn có thể viết về bơi lội, trượt tuyết, hoặc bất cứ thứ gì bạn thích làm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn có thể viết về bơi lội, trượt tuyết, hoặc bất cứ thứ gì bạn thích làm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể viết về bơi lội, trượt tuyết, hoặc bất cứ thứ gì bạn thích làm." tiếng anh dịch: You can write about swimming, skiing, or anything else you enjoy doing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login