"Cô neo một chương trình tin tức 45 phút vào buổi trưa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô neo một chương trình tin tức 45 phút vào buổi trưa." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô neo một chương trình tin tức 45 phút vào buổi trưa." câu này tiếng anh dịch: She anchors a 45-minute news show at noon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login