"Cô nháy mắt cảnh báo tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cô nháy mắt cảnh báo tôi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nháy mắt cảnh báo tôi." tiếng anh là: She winked a warning at me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login