"Họ thành lập các tiền đồn và khu định cư đầu tiên." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Họ thành lập các tiền đồn và khu định cư đầu tiên." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ thành lập các tiền đồn và khu định cư đầu tiên." câu này tiếng anh là: They established the first outposts and settlements.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login