"Nếu bạn cố gắng nâng cái hộp đó lên, bạn sẽ tự làm mình nghịch ngợm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Nếu bạn cố gắng nâng cái hộp đó lên, bạn sẽ tự làm mình nghịch ngợm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn cố gắng nâng cái hộp đó lên, bạn sẽ tự làm mình nghịch ngợm." câu này dịch sang tiếng anh là: If you try to lift that box, you'll do yourself a mischief.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login