"Mục đích của chúng tôi là trở thành nhà phân phối số một của các sản phẩm y tế." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Mục đích của chúng tôi là trở thành nhà phân phối số một của các sản phẩm y tế." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục đích của chúng tôi là trở thành nhà phân phối số một của các sản phẩm y tế." câu này dịch sang tiếng anh:It is our intention to be the number one distributor of health products.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.