"Các thám tử cho đến nay bị mất để giải thích lý do cho cái chết của anh ta." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các thám tử cho đến nay bị mất để giải thích lý do cho cái chết của anh ta." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thám tử cho đến nay bị mất để giải thích lý do cho cái chết của anh ta." câu này tiếng anh là: Detectives are so far at a loss to explain the reason for his death.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login