"Ông nói ra kế hoạch của chính phủ trong bài phát biểu của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Ông nói ra kế hoạch của chính phủ trong bài phát biểu của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông nói ra kế hoạch của chính phủ trong bài phát biểu của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: He spelled out the government's plans in his speech.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login