"Số lượng "cao bồi" trên đường có lẽ là nhỏ, nhưng hành vi của họ là nhận được tất cả chúng một tên xấu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Số lượng "cao bồi" trên đường có lẽ là nhỏ, nhưng hành vi của họ là nhận được tất cả chúng một tên xấu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Số lượng "cao bồi" trên đường có lẽ là nhỏ, nhưng hành vi của họ là nhận được tất cả chúng một tên xấu." dịch sang tiếng anh: The number of "cowboys" on the road is probably small, but their behavior is getting them all a bad name.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login