"Bạn nên có xu hướng các vấn đề của riêng bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bạn nên có xu hướng các vấn đề của riêng bạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên có xu hướng các vấn đề của riêng bạn." câu này tiếng anh là: You'd better tend to your own affairs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login