"Nó làm anh ngạc nhiên rằng cô đã thay đổi rất ít." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nó làm anh ngạc nhiên rằng cô đã thay đổi rất ít." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó làm anh ngạc nhiên rằng cô đã thay đổi rất ít." dịch câu này sang tiếng anh là: It astonished him that she had changed so little.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login