"Bộ não con người không hoàn toàn trưởng thành cho đến khoảng 25 tuổi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bộ não con người không hoàn toàn trưởng thành cho đến khoảng 25 tuổi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ não con người không hoàn toàn trưởng thành cho đến khoảng 25 tuổi." câu này tiếng anh là: The human brain isn't fully mature until about age 25.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login